VAI COLOCANDO AS PEZAS
Aparellos.m.Conxunto de paus, cordames e velames dunha embarcación que serven para navegar coa forza do vento.

ENDL