VAI COLOCANDO AS PEZAS
Escoras.f.Inclinación que ten o barco respecto ao plano lonxitudinal, debido ao vento, ao estado do mar ou á mala estiba da carga.

ENDL